Pedagogisch project

Pedagogisch project van onze school

 • Onze school ligt in een landelijke omgeving waar nog ruimte is om te wandelen, te fietsen en te spelen. Vooral de kleinsten genieten van een tuin vol variatie: zelfs door het raam van de klas zien ze het wisselen van de seizoenen. Zo vertrekken de lessen moeiteloos vanuit de leefwereld van de kinderen.
 • Onze school wil kinderen namelijk motiveren om nieuwe dingen te leren en ze stimuleren om initiatief te nemen, zodat ze meer greep krijgen op het eigen leren en een gezond zelfbeeld ontwikkelen. We onderscheiden vijf leergebieden:
  1. Taal
  2. Wereldoriëntatie
  3. Lichamelijke opvoeding
  4. Wiskunde
  5. Muzische vorming
  Veel aandacht gaat ook naar het kunnen samenwerken, het creatief en probleemoplossend omgaan met de omringende wereld en het leren leren.
 • Elk kind is anders; onze school wil inspelen op die verscheidenheid in aanleg, tempo en belangstelling. Daarom bouwen we aan een onderwijsaanpak die beter rekening houdt met de specifieke achtergronden en de ontwikkelingsbehoeften van individuele kinderen. Zo voelt elk kind zich thuis in de klas en in de school ( welbevinden) en neemt gemotiveerd deel aan de activiteiten ( betrokkenheid).
 • Om dit doel te bereiken is een samenwerking tussen gezin, school en schoolbestuur noodzakelijk. Samen werken, samen denken, samen praten is dus een taak voor het leerkrachtenteam, de ouders, de oudervereniging, de schoolraad en allen die bij de school betrokken zijn.
 • Als u deze website verder bezoekt, zal u merken dat onze school door deze samenwerking veel te bieden heeft, niet alleen op pedagogisch maar ook op materieel vlak: voor- en naschoolse opvang, warme maaltijden, goede sportaccomodatie, computerinitiatie enz. Het gemeentebestuur levert bovendien grote inspanningen om aan al onze noden te voldoen.
 • Hartelijk welkom en wij hopen dat we in goede verstandhouding alle kinderen een boeiende en leerzame schooltijd kunnen bezorgen.

Openingsuren & contact

GBS Klim-Op
adres
Jan Hammeneckerstraat 441861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 70
e-mail
info@klimop.net

Openingsuren

Vandaag gesloten

Deel deze pagina