Zorgbeleid

Visie op zorgbeleid

  • Preventie is cruciaal en remediëren werkt aanvullend. We houden rekening met de beginsituatie van elk kind om gefaseerd en planmatig een prioritaire doelstelling uit te werken.
    We beogen dat alle kinderen zich goed voelen en werken aan een positief zelfbeeld via het aanmoedigen en positief stimuleren van kansarme kinderen. We bieden elk kind kansen op succeservaringen.

    "Geef een kind een pluim en het kan vliegen”
  • We maken gebruik van toetsen en tests, observaties en gesprekken om ons een beeld te vormen van de ontwikkeling van de kinderen, om conclusies te trekken en om interventies te plannen.
    Eén van de hoofdbetrachtingen binnen onze school is kinderen voor te bereiden en te begeleiden in het talig functioneren op school en later in de maatschappij.
We gaan uit van de stelling “iedereen kan iets en niemand kan alles”.
 
Onze zorgcoördinator is Jolien De Wit, zij krijgt hulp van onze zorgleerkrachten.

Vanaf de 1ste kleuterklas worden de kinderen geobserveerd. Deze observaties worden samengevat in het zorgprogramma en op deze manier kunnen we spreken van een “kindvolgsysteem”. De kinderen worden “gevolgd” in hun vorderingen.

Aan de hand van alle observaties doorheen het schooljaar kan de leerkracht een duidelijk beeld krijgen over de schoolrijpheid van de kleuters.

Alle testen worden besproken met de klasleerkracht, de zorgjuf, het clb en de directie. Er wordt een oudercontact gehouden om de ouders in te lichten over de resultaten van hun kind.

Aan de hand van overleg en MDO’S
De zorgcoördinator overlegt op regelmatige tijstippen met de klasleerkracht van uw kind. Kleine problemen worden binnen de school besproken en aangepakt. De zorgjuf stelt nieuwe methodes voor of leent materiaal uit. Ze geeft tips die de klasleerkracht uitprobeert in de praktijk.
Op MDO’S bespreken we de hardnekkige problemen samen met het CLB.

Aan de hand van observaties en het individueel dossier
De leerkracht observeert en noteert op regelmatige basis de gedragingen van uw kind.
Deze info komt in het leerlingendossier.

Openingsuren & contact

GBS Klim-Op
adres
Jan Hammeneckerstraat 441861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 70
e-mail
info@klimop.net

Openingsuren

Vandaag gesloten

Deel deze pagina