Overzitten

Visie op overzitten

  • Wij streven in onze school naar de totale ontwikkeling van het kind. Wij kijken naar het kind zijn totaalbeeld. Het zijn niet enkel de schoolse vaardigheden die doorslaggevend zijn. Alle vakken zijn belangrijk. In onze school zijn de sociale vaardigheden, de muzische vaardigheden, de motorische ontwikkeling, de vakken als Nederlands, Wiskunde, WO, en Frans even belangrijk. Als we een kind evalueren vertrekken we steeds vanuit deze visie.
    Soms is het dan ook aangewezen om een kind zijn/haar jaartje te laten overzitten.
  • Een leerling heeft grote achterstand op taal of wiskunde: indien er onvoldoende bewijs is van een leerstoornis, dan kan er beslist worden om de leerling te laten dubbelen. De remediëring gebeurt op basis van signaleringstoetsen. Afhankelijk van de problemen en indien nodig wordt er een handelingsplan opgesteld in samenwerking met de zorgco√∂rdinator. De leerkracht voert het plan uit. De inspanningen worden geëvalueerd. Bij te beperkte evolutie wordt doorverwezen voor verder onderzoek of testing door het CLB. In sommige gevallen kan bij kinderen met een leerstoornis beslist worden om te dubbelen. We menen dat een goede basis noodzakelijk is om verder leerstof te verwerven.
  • Een leerling heeft in vorige jaren al een keer gedubbeld : Indien na het dubbelen de kinderen opnieuw problemen krijgen met het verwerven van nieuwe inzichten, dan wordt het dubbelen besproken Worden de ouders ingelicht dat BLO een betere optie is voor het kind, dan verwachten wij dat ouders onze raad opvolgen. Indien dit niet gebeurt kan de leerling enkel de lagere school uitdoen, als de ouders een overeenkomst ondertekenen waarin zij kennis nemen van het feit dat hun kind de eindtermen waarschijnlijk niet zal behalen. De leerling kan na het behalen van de leerstof 4de leerjaar doorverwezen worden naar 1B.

Meer informatie vindt u in het schoolreglement.

Openingsuren & contact

GBS Klim-Op
adres
Jan Hammeneckerstraat 441861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 70
e-mail
info@klimop.net

Openingsuren

Vandaag gesloten

Deel deze pagina